Istota luminescencji

Luminescencja – zimne świecenie, jarzenie. Zjawisko emisji fal świetlnych przez luminofory, wywołane inna przyczyną niż rozgrzanie do wysokiej temperatury. Różny efekt świecenia w zależności od czynnika wzbudzającego. Jednym z rodzajów jest fotoluminescencja.

Fotoluminescencja – zdolność świecenia w efekcie pochłonięcia przez luminofor
(fluorescent lub fosforescent) promieniowania elektromagnetycznego z zakresu widma światła widzialnego, podczerwieni i ultrafioletu. Pochłonięta energia jest adsorbowana, a następnie emitowana zwrotnie w postaci światła o energii zwykle niższej niż wzbudzająca. Ze względu na czas trwania emisji wyróżnia się fluorescencję i fosforescencję.

Fluorescencja – zjawisko trwające wyłącznie podczas działania czynnika wzbudzającego:  światła dziennego, słonecznego, lamp ultrafioletowych, lamp stroboskopowych, itp.

Farby fluorescencyjne Fluorol zawierają fluorescenty, które selektywnie absorbują światło z jednoczesną luminescencją określonych długości fal, różnych dla różnych pigmentów, dając zróżnicowane wrażenie barwne o charakterze jarzeniowym. Farby Fluorol nie mają charakteru odblaskowego, nie zawierają fluorolu, nie są toksyczne.

Fosforescencja – zjawisko trwające jeszcze pewien czas po ustąpieniu czynnika wzbudzającego. Farby fosforescencyjne Luminol A zawierają luminofory oddające światło widziane w ciemności.

Fosforescenty selektywnie absorbują światło, a oddają z opóźnieniem, stąd ich zdolność do świecenia od kilkunastu minut do kilkunastu godzin, zależnie od rodzaju budowy krystalicznej i koloru. Najpopularniejszy jest kolor zielonkawo-żółty, świecący w ciemności na zielono.
Farby Luminol A nie powodują refleksów światła, nie zawierają fosforu i nie są toksyczne.

Odblask powłoki – światło padające na element powłoki, a dokładnie na odkrytą powierzchnię szklanej perełki, wnika do środka i wewnątrz tej kuleczki wielokrotnie się odbija, dając złudzenie świecenia, nazywanego refleksem. Następnie część tego światła w postaci rozproszonej dociera do oka patrzącego. Najlepszy odblask dają idealnie kuliste perełki, zanurzone trwale w powłoce  w 40-50 procentach, reszta musi z powłoki wystawać, być czysta i przezroczysta. Farby fluorescencyjne Fluorol mogą być jednocześnie odblaskowymi, jeśli w powłoce osadzone zostaną dodatkowo perełki szklane, przez domieszanie do farby lub posypanie nimi mokrych powłok.

Inne realizacje…

Metody aplikacji powłok

Metody aplikacji powłok

Do powszechnie używanych metod nakładania powłok możemy zaliczyć: malowanie pędzlem lub wałkiem; malowanie natryskiem...

Warunki podczas malowania

Warunki podczas malowania

Temperatura i wilgotność są jedynymi z najważniejszych czynników, które wpływają na jakość powłok malarskich....

Masz pytania? Pisz

Chcesz zamówić nasz produkt zadzwoń lub napisz

Napisz do nas

10 + 2 =

ul. Przemysłowa 1A, 43-440 Goleszów

NIP: 548-000-07-34

pl_PLPL