Warunki podczas malowania

Temperatura i wilgotność są jedynymi z najważniejszych czynników, które wpływają na jakość powłok malarskich.

Optymalna temperatura powietrza podczas malowania wynosi od +5°C do +25°C, dla temperatury podłoża do 40°C.

Temperatura podłoża stalowego podczas malowania, dla uniknięcia kondensacji wilgoci na powierzchni powinna być o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza.

Optymalne warunki prac malarskich uzyskuje się podczas malowania przy wilgotności względnej powietrza 40-50%, max. 85%. Wzrost wilgotności względnej powietrza powyżej 85% stwarza dobre warunki do tworzenia się na powierzchni warstewki zaabsorbowanej wody oraz przyczynia się do zmniejszenia szybkości wysychania powłoki.

Szczegółowe warunki prowadzenia prac malarskich podane są w kartach technicznych naszych wyrobów. Przed rozpoczęciem malowania należy zapoznać się z nimi zapoznać. Karty techniczne można pobrać wchodząc w konkretny produkt w zakładce do pobrania.

Punkt rosy to temperatura, w której powietrze o określonej zawartości pary wodnej osiąga stan nasycenia przy niezmiennej wartości ciśnienia atmosferycznego. W temperaturze punktu rosy (TPR) (ang. dew point) w powietrzu lub na obiektach, z którymi to powietrze się styka, dochodzi do kondensacji pary wodnej. Jeśli wilgotność powietrza jest mniejsza od 100%, to TPR jest zawsze niższa od temperatury powietrza, przy czym niższa wilgotność, tym większa różnica.

W praktyce wyróżniamy następujące przypadki:

  • temperatura podłoża jest wyższa o więcej niż 3°C od temperatury punktu rosy- nie zachodzi wtedy kondensacja pary wodnej na podłożu.
  • temperatura podłoża jest równa lub wyższa do 3°C od tempratury punktu rosy- może zachodzić kondensacja pary wodnej, zwłaszcza w miejscach o słabej wentylacji. Większą pewność braku kondensacji pary wodnej daje zastosowanie wymuszonego ruchu powietrza.
  • temperatura podłoża jest niższa od temperatury punktu rosy- zachodzi kondensacja pary wodnej na podłożu. W takim przypadku należy stosować farby tolerujące wilgość na powierzchni do malowania przy sztucznym schładzaniu i wymuszonym wentylatorem ruchu powietrza.

Podłoże o dużej chropowatości lub zapylone posiada naturalne punkty kondensacji wilgoci (tzw. piki oraz pyły). Z tego powodu temperatura temperatura podłoża powinna być nawet do 7°C wyższa od temperatury punktu rosy, aby uniknąć kondensacji wilgoci.

Inne realizacje…

Akrypolak Termoaktywny

Akrypolak Termoaktywny

Świetlik dachowy hali produkcyjnej firmy Conhpol Stanisław Górny k/ Kalwarii Zebrzydowskiej – lipiec 2021. Pokrycie...

Masz pytania? Pisz

Chcesz zamówić nasz produkt zadzwoń lub napisz

Napisz do nas

12 + 3 =

ul. Przemysłowa 1A, 43-440 Goleszów

NIP: 548-000-07-34

pl_PLPL