Metody aplikacji powłok

Do powszechnie używanych metod nakładania powłok możemy zaliczyć:
 1. malowanie pędzlem lub wałkiem;
 2. malowanie natryskiem pneumatycznym (powietrznym);
 3. malowanie hydrodynamiczne (bezpowietrzne);
 4. malowanie hydrodynamiczno – pneumatyczne;
 5. malowanie elektrostatyczne;
 6. malowanie zanurzeniowe;
 7. malowanie elektroforetyczne (anaforeza i kataforeza);
 8. malowanie przez polewanie;
 9. malowanie niskociśnieniowe;
 10. malowanie proszkowe;
Najpopularniejsze metody malowania:

Ad. 01. Malowanie pędzlami jest najstarszą metodą nakładania powłok lakierniczych. Z powodu niskich walorów dekoracyjnych oraz małej wydajności procesu malowania uległ on istotnemu zawężeniu i jest częściej stosowany w małych zakresach malowań poprawkowych.

Jednak metoda malowania pędzlem ma znaczne korzyści nieosiągalne w innych metodach:

 • możliwość bardzo dokładnego wtarcia materiału malarskiego w nierówności podłoża w przypadku malowania pędzlem;
 • minimalne straty wyrobu lakierniczego w trakcie malowania;
 • możliwość malowania miejsc trudnodostępnych;

Do wad stosowania pędzli można zaliczyć:

 • mała wydajność malowania;
 • duża niejednorodność nanoszonej powłoki;
 • trudność w nakładaniu grubych warstw;
 • duży koszt szybko zużywających się pędzli;

UWAGA!!! Wałek nie zalecany jest do nakładania powłok gruntowych ze względu na brak możliwości dogłębnego wtarcia farby w podłoże, wtłaczanie powietrza między podłoże, a powłokę, niskie grubości malowanych powłok.

Ad. 02. Malowanie natryskiem pneumatycznym polega na rozpylaniu wyrobu lakierniczego strumieniem powietrza. We wszystkich pistoletach do  natrysku pnaumatycznego przepływu wyrobu lakierniczego i sprężonego powietrza przez głowicę rozpylającą ma charakter współosiowy. Mechanizm nakładania farby polega noszeniu jej cząsteczek przez powietrze na malowany detal (mieszanie farby z powietrzem).

Ad. 03. Malowanie natryskiem hydrodynamicznym zwane również wysokociśnieniowym polega na tym, że materiał malarski nie styka się ze strumieniem sprężonego powietrza, a rozpylenie następuje w wyniku bardzo szybkiego przepływu wyrobu lakierniczego, wypychanego przez wysokie ciśnienie z dyszy rozpylającej. Ten sposób aplikacji umożliwia uzyskanie dużych wydajności materiałowych poprzez nakładanie materiału malarskiego o bardzo dużej lepkości roboczej.

Ad. 04. Malowanie natryskiem pneumatyczno – hydrodynamicznym (AIRMIX) ma na celu połączenie systemu hydrodynamicznego z powłoką ochronną i systemu pneumatycznego z powłoką dekoracyjną. Istotą tego systemu jest zastosowanie dwustopniowego rozpylania najpierw hydrodynamicznego, później pneumatycznego, gdzie materiał malarski jest tłoczony do pistoletu pod ciśnieniem 2-4 MPa, a następnie rozpylony przez dyszę podobną do stosowanych w natrysku hydrodynamicznym.

Inne realizacje…

Akrypolak Termoaktywny

Akrypolak Termoaktywny

Świetlik dachowy hali produkcyjnej firmy Conhpol Stanisław Górny k/ Kalwarii Zebrzydowskiej – lipiec 2021. Pokrycie...

Masz pytania? Pisz

Chcesz zamówić nasz produkt zadzwoń lub napisz

Napisz do nas

9 + 4 =

ul. Przemysłowa 1A, 43-440 Goleszów

NIP: 548-000-07-34

pl_PLPL