Proszki i pasty aluminiowe Benda-Lutz

Charakterystyka pigmentów i past 

Firma Yumacom od 20 lat jest dystrybutorem Benda-Lutz Austria na rynku polskim. Oferujemy szeroką gamę produktów do różnych zastosowań w gospodarce, głównie do farb, tworzyw, smarów.

Broszury:

 • Aluminium Compal, Splendal, Bonding, Expandal- POBIERZ;
 • Aluminium Leafing Depuval, Uval- POBIERZ;
 • Aluminium Non Leafing Aquaral, Stabil, Maxal SI i EC- POBIERZ;
 • Aluminium Non Leafing Metallic, Maxal- POBIERZ;

Proszki i pasty aluminiowe (proszek zwilżany rozpuszczalnikiem)

Leafing Aluminium Pigments – pigmenty wypływające o płatkowej budowie ziaren (cornflakes), wysokojakościowe (high performance), o bardziej regularnej budowie ziaren (silver dollars).

 • klasyczne proszki Al 20XX, w tym proszek AL 208F5 (odporność na wilgoć) do farb proszkowych;
 • klasyczne pasty Al 10XX (cornflakes) i wyższej srebrzystości Al 100XX (silver dollar);
 • bardziej srebrzyste pasty Al 12XX (cornflakes) i wyższej srebrzystości Al 12XX (silver dollar);
 • pigmenty proszkowe niepylące Depuval 30XX, specjalnie do przetwórstwa tworzyw sztucznych;
 • pigmenty proszkowe niepylące Depuval 3041 i 3083 specjalne do cywilnych materiałow pirotechnicznych;
 • pigmenty proszkowe Uval200XX UV do powłok utwardzanych promieniami UV;

Zastosowanie: powłoki antykorozyjne,ochronne, odblaskowe, z efektem chromu, farby morskie, farby na dachy, termofarby, farby graficzne, farby proszkowe, areozolowe, farby utwardzane UV, przetwórstwo tworzyw sztucznych.

Non-Leafing Aluminium Pigments– odpowiednie do farb rozpuszczalnikowych oraz do niektórych farb proszkowych. 

Pigmenty nie wypływające o:

 • płatkowej budowie ziaren (cornflakes);
 • wysokojakościowe (high performance);
 • wyższej jasności (metallicflakes);
 • bardziej regularnej budowie ziaren (silver dollar);
 • doborze ziaren o bardziej regularnej wielkości (regular plus);

Przykładowe pasty i proszki aluminiowe:

 • klasyczne pasty Al 60XX zwilżane benzyną wolna od aromatów TB (white spirit);
 • pasta Al 6242 specjalna do farb graficznych o wyższej srebrzystości;
 • klasyczne pasty Al 60XX zwilżane mieszaniną TB/SN (benzyna i solventnafta);
 • klasyczne pasty Al 6232 i 6280 z olejem parafinowym do tworzyw w kontakcie z żywnością;
 • pigmenty proszkowe Al 7825 i Al 7865 do farb ciekłych, proszkowych, Al 7080 także do tworzyw;
 • pigment proszkowy niepylący Depuval 8080, specjalnie do farb proszkowych;
 • pigmenty proszkowe Hydrostab 76XX stabilny w odporności na wilgoć do farb proszkowych;
 • pasty o wyższej jasności Metallic 68XX głównie do farb samochodowych, lakierów i baz metalicznych;
 • pigmenty proszkowe Metallic 78XX do farb na pojazdy, do tworzyw, do powłok can i coil coatings;
 • pasty o wysokiej srebrzystości ziaren typu silver dollar Naxal 74044 do farb na pojazdy;
 • pasty Maxal 640XX zwilżane TB/SN do farb na pojazdy, kołpaki, felgi, do tworzyw;
 • pasty o regularnej budowie ziaren i bardzo wysokiej srebrzystości Maxal Plus 64056 i 64066 do aut i elektroniki;

Zastosowanie: podkłady i powłoki antykorozyjne, farby jednopowłokowe, farby z efektem młotkowym, morskie, bogatocynkowe, do farb na opakowania,(can coating), do farb na taśmy metalowe (coil coating), termofarb, farb proszkowych, graficznych,aerosoli, przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Non-Leafing Aluminiu Pigments– odpowiednie także do farb wodorozcieńczalnych

pigmenty niepływające o płatkowej budowie ziaren (cornflakes);

bardziej regularnej budowie ziaren(silver dollar);

bardziej regularnej wielkości (regular plus);

 • pasty Aqural 62XX zwilżane wodą- aktualnie w trakcie modyfikacji, wycofane z obrotu handlowego;
 • pasty silikatowe Stabil SI 66XX do farb wodorozcieńczalnych: can colil coating, przemysłowe, termofarby;
 • pigmenty proszkowe Stabil 76XX w otoczce ochronnej nieorganicznej do farb wodnych dekoracyjnych i termofarb;
 • pigmenty proszkowe Stabil SI 76XX SI w otoczce silikatowej do farb wodnych: przemysłowych i utwardzanych UV; 
 • pasty silikatowe srebrzyste Maxal SI 6600XX SI uziarnienie silver dollar do farb wodorozcieńczalnych;
 • pigmenty proszkowe Maxal SI 760XX SI uziarnieni silver dollar do farb proszkowych, drukarskich, tworzyw;
 • pasty silikatowe srebrzyste Maxal Plus 640XX do farb samochodowych, felg , sprzęt HI-FI itp.;
 • pasty silikatowe srebrzyste Maxal EC 660XX EC/BG silver dolar do farb wodnych, odpornych na zmienne pH;
 • pigmenty proszkowe Maxal EC 760XX EC silver dolar do farb proszkowych, drukarskich, utwardzanych UV, do tworzyw;

Zastosowanie: lakiernictwo samochodowe OEM i naprawcze, sprzęt audiowizualny, farby drukarskie,
farby utwardzane UV, farby proszkowe, fasadowe farby wodorozcieńczalne, tworzywa sztuczne.

Pigmenty aluminiowe specjalne – pellety, suspensje z efektem chromu, bonding, składniki mas budowlanych

Compal – pigment w postaci nie pylących wiórków (pellets) do użycia przy sporządzaniu mieszanek farb, tworzyw:

 • pigmenty non leafingowy Compal D4XXD z żywicą aldehydową do rozpuszczenia i wykonania farb białe/czarne;
 • pigmenty palletowe Compal K 44XXK i 46XXK z woskami PE do barwienia i przerobu różnych tworzyw, masterbaczy;

Splendal– suspensje mikronizowanego próżniowo pigmentu z różnymi zwilżaczami do powłok z efektem chromu.

 • suspensje non oleafingowe Splendal 600X do uzyskiwania powłok z efektem lustrzanym na tłach białe/czarne;
 • suspensje pasywowane Splendal 660X do farb wodorozcieńczalnych z efektem lustrzanym połysk/mat;
 • suspensje Splendal 600X UV do farb i tuszu drukarskiego, grafik utwardzanych UV;

Zastosowanie: powłok z udziałem Splendal przeznaczone są do farb drukarskich, lakierów do felg, odbłyśników reflektorów, na akcesoria samochodowe, sportowe, meblowe, galanteryjne, na tła pod kamienie szlachetne.
Wszędzie tam gdzie można zmienić operacje metalizacji próżniowej pokrywanych elementów.

Blitz Bonding– operacje z udziałem pigmentów aluminiowych Aeroxide Alu C do wykonywania metalizowanych farb proszkowych. 

Blitz Expandal– mieszanki proszków aluminiowych i wapna dehydratyzowanego do mas budowlanych, gdzie glin pełni rolę środka przeciwskurczowego wysychających mas budowlanych.

 • mieszanka Expandal 9-63XX do despergowania w układach wodnych posadzek wylewanych, zapraw, tynków;
 • mieszanka Expandal 9-73xx do dyspergowania mas budowlanych w układach niewodnych;
 • mieszanki Expandal specjalne o standardowej zawartości Al 9-10% lub innej na życzenie klienta;

Masz pytania? Pisz

Chcesz zamówić nasz produkt zadzwoń lub napisz

Napisz do nas

7 + 10 =

ul. Przemysłowa 1A, 43-440 Goleszów

NIP: 548-000-07-34

pl_PLPL