Urepolak Primer

Przeznaczony jest do gruntowania drewnianych posadzek w celu stabilizowania luźnych cząstek drewna i lepszego związania lakierów z podłożem drewnianym.

Wydajność farby

Opakowania handlowe

ok. 10-12 m²/L

1L, 3L, 5L, 10L, 20L

Najważniejsze własności

 • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • Podatny na szlifowanie;
 • Krótki czas schnięcia;
 • Zapobiega ciemnienieu drewna;
 • Zmniejsza zużycie lakierów nawierzchniowych;
 • W połączeniu z pyłem drewnianym nadaje się do szpachlowania;
 • Gęstość lakieru, min. 0,94 g/cm³;
 • Lepkość, min. 75-85 sek;
 • 1° wyschnięcia powłoki po 30 min;
 • Zalecana ilość powłok: 1-2;
 • Nakładanie kolejnej warstwy po 3 h;
 • Zalecana grubość powłoki suchej: 80μm;
 • Rozcieńczalnik: Nitrosol;
 • Sposób aplikacji: pędzel, wałek;

Tiksotropowy lakier na bazie nitrocelulozy, charakteryzujący się krótkim czasem schnięcia, bardzo dobrą przyczepnością do podłoża i podatnością na szlifowanie. Powłokę lakierniczą cechuje wysoka twardość, odporność mechaniczna oraz chemiczna. Primer zapobiega ciemnieniu drewna, a także zmniejsza zużycie lakierów nawierzchniowych. Dzięki wysokiej tiksotropii lakier w połączeniu z pyłem drzewnym doskonale nadaje się do szpachlowania drewna. Przeznaczony jest do gruntowania drewnianych posadzek w celu stabilizowania luźnych cząstek drewna i lepszego związania poliuretanowych lakierów nawierzchniowych z podłożem drewnianym. Jako lakier nawierzchniowy zalecamy stosować Urepolak 1-K. Zalecany jest do profesjonalnego gruntowania elementów wykonanych z drewna i materiałów drewnopochodnych użytkowanych wewnątrz pomieszczeń.

 • Karta techniczna ⇒ Pobierz
 • Karta charakterystyki na życzenie klienta

Masz pytania? Pisz

Chcesz zamówić nasz produkt zadzwoń lub napisz

Napisz do nas

10 + 5 =

ul. Przemysłowa 1A, 43-440 Goleszów

NIP: 548-000-07-34

pl_PLPL