Luminol A

Przeznaczony jest do malowania oznaczeń ewakuacyjnych w obiektach, tablicze p. poż., reklam, znaków ostrzegawczych, wystrojów dyskotek, itp.

Wydajność farby

Opakowania handlowe

ok. 12-14 m²/L

1L, 3L, 5L, 10L, 20L

Najważniejsze własności

 • Bardzo dobra przyczepność do podłoża;
 • Po usunięciu źródła światła następuje emisja światła kryształów luminofora;
 • Doskonałe właściwości ochronne i dekoracyjne;
 • W dzień kolor bladozielony, wieczorem żółtozielony;
 • Gęstość farby, min. 1,2 g/cm³;
 • Lepkość, min. 120 sek;
 • 1° wyschnięcia powłoki po 20 min;
 • 4° wyschnięcia powłoki po 6 h;
 • 7° wyschnięcia powłoki po 24 h;
 • Zalecana ilość powłok: 2-3;
 • Połysk wg Gardnera: 5%;
 • Zalecana grubość powłoki suchej: 80μm;
 • Nakładanie kolejnej warstwy po 5 h;
 • Rozcieńczalnik: Akasol;
 • Sposób aplikacji: pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny i hydrodynamiczny;

Farba akrylowa dająca transparentne, matowe powłoki z racji rozproszenia światła na kryształach luminofora. Istotą luminancji w ciemności – po usunięciu źródła światła – jest emisja barwy o określonej długości fali – ok. 530 nm, dającej wrażenie koloru zielonego, zgodnie z normą PN-92/N-01256/01/02 opartą o DIN 67510. Luminofor to proszek krystaliczny koloru żółto-zielonego, świecący w ciemności, pod warunkiem nie zniszczenia jego kryształów. Przeznaczony jest do malowania oznaczeń ewakuacyjnych w obiektach, tabliczek p. poż., reklam, znaków ostrzegawczych, akcesoriów wędkarskich, wystrojów dyskotek, itp. na metalu, drewnie, szkle, betonie, PCV i po próbie przyczepności na innych tworzywach.

Dla uzyskania najlepszego efektu zalecamy stosowanie całego systemu:
Yumak 516 PU 2-K biały– jako podkład pod farbę;
Luminol A– co najmniej 2 warstwy farby luminescencyjnej;
Yumalak Y PU 2-K– lakier ochronny z absorberami UV, stosowany celu zabezpieczenia farby przed przedwczesnym płowieniem, zabrudzeniem i poprawę właściwości mechanicznych. Lakier odporny na specyficzne warunki użytkowania w atmosferze przemysłowej i w atmosferze morskiej.

 • Karta techniczna ⇒ Pobierz
 • Karta charakterystyki na życzenie klienta

Masz pytania? Pisz

Chcesz zamówić nasz produkt zadzwoń lub napisz

Napisz do nas

9 + 12 =

ul. Przemysłowa 1A, 43-440 Goleszów

NIP: 548-000-07-34

pl_PLPL