Farba fluorescencyjna a promienie UV.
Pigment fluorescencyjny jest wrażliwy na światło słoneczne i powinien być chroniony przed przedwczesnym płowieniem.
Dlatego dla powłok na ekspozycję słoneczną zalecamy dodatkową ochronę w postaci lakieru posiadającego filtry UV.Farba                                                    Zabezpieczenie przed promieniowaniem UV
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fluorol A                                     Zalecamy pokryć ostatnią powłokę warstwą lakieru poliuretanowego AKALAK BC 2- K z absorberami UV.
Luminol A                                   Użycie tego lakieru przedłuża czas pełnego nasycenia barwy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fluorol PU 2-K                            Zalecamy pokryć ostatnią powłokę warstwą lakieru poliuretanowego YUMALAK Y 2-K z absorberami UV.
Fluorol PU2-K TIXO                     Użycie tego lakieru przedłuża czas pełnego nasycenia barwy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fluorol FK                                   Dzięki zastosowaniu do farby specjalnego utwardzacza AKADUR Z
.                                              ( skraca czas schnięcia oraz poprawia parametry wytrzymałościowe)
.                                               Pozwala na pokrycie ostatniej powłoki lakierem AKALAK BC 2-K z absorberami  UV
.                                               Użycie tego lakieru przedłuża czas pełnego nasycenia barw.    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FARBY ODBLASKOWE -  Dla dodania powłoce farb fluorescencyjnych, luminescencyjnych lub farbie białej charakteru odblaskowego,                                   należy wymieszać do ostatniej warstwy farby ok 20% masowo perełek szklanych refleksyjnych o granulacji 300-400 mikronów.

Ewentualnie posypać nimi świeżo naniesioną ostatnią powłokę.
W przypadku dodania perełek szklanych do farby należy niezwłocznie przetrzeć ostatnią  wyschniętą powłokę rozpuszczalnikiem.                                           Rodzaj rozcieńczalnika zależy od spoiwa farby, której chcemy nadać charakter odblaskowy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FARBA                                                                                    ROZPUSZCZALNIK

Fluorol A Fluorol PU2-K                                                                 Akasol
Fluorol PU 2-K TIXO
Yymak A
Yumak PU 2-K
Luminol A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nanoszenie lakieru parkietowego Urepolak

Podłoże przed nanoszeniem oczyścić z brudu, pyłu, tłuszczu, wosków. Po przeszlifowaniu odpylić i zagruntować.
Pomiędzy każdą z między warstw dokonujemy szlifu papierem ściernym nr 180-240 , następnie dokładnie oczyszczamy s pyłu.
Lakier możemy nanosić pędzlem, wałkiem do poliuretanów o krótkim włosiu, lub szpachlą stalową. Jako grunt zalecamy nasz lakier Urepolak Primer.
Do gruntowania można użyć rozcieńczonego Urepolaku po uprzednim teście na niewielkiej powierzchni, czy zmiana konkretnego gatunku
drewna po zagruntowaniu jest akceptowalna.

Podstawowym wymogiem dla umożliwienia wyjścia z drewna przez powłokę lakieru pęcherzykom powietrza,

jest nanoszenie lakieru cienkimi warstwami oraz dobrze wymieszanym produktem przed użyciem.
Powłoki nanosić w odstępach 8h- 12h.

Powłoka lakierowa uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe i użytkowe po 3 dobach.
Najlepsze efekty uzyskuje się przy nałożeniu trzech warstw lakieru na parkiet.
Do rozcieńczenia gruntującego oraz mycia narzędzi malarskich zalecamy nasz rozcieńczalnik UREPOSOL.

Pomieszczenia, w których prowadzone są prace lakiernicze powinny być intensywnie wentylowanie do zaniku intensywnego zapachu
rozpuszczalników  organicznych. Zapach ustępuje po kilkunastu godzinach.

Niedostateczne wietrzenie pomieszczeń w trakcie prac lakierniczych i w okresie sezonowania powłok lakieru,

może powodować powstanie przebarwień ścian i sufitów pokrytych uprzednio świeżymi powłokami farb emulsyjnych.