Alkipolak Łodziowy

Alkipolak łodziowy

Bezbarwny alkidowy modyfikowany lakier przeznaczony do ochrony i dekoracji
jachtów, łodzi, i innego drewniane sprzętu pływającego, a także elementów drewnianych ich wyposażenia. Jest również doskonałym zabezpieczeniem altan, pergoli, mebli ogrodowych, bram garażowych, parkanów, płotów i wszystkich elementów drewnianych narażonych
na częsty kontakt z wodą. Chroni również impregnaty przed złuszczaniem

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stosowanie:

Drewno przed lakierowaniem należy oczyścić, w razie potrzeby przeszlifować i odpylić,
zwracając uwagę na dokładne usunięcie pozostałości past woskowych, tłuszczów,

silikonów itp. Lakier nanosić cienkimi warstwami, zwracając uwagę na

uwolnienie z drewna pęcherzyków powietrza.

Następną powłokę nanosić po min 8-12 godzinach, po uprzednim
przeszlifowaniu papierem o gradacji 180- 240 i dokładnie odpylić.

Najlepsze efekty uzyskuje się przy naniesieniu 3 warstw lakieru.

Powierzchnie stale zanurzone w wodzie są wtedy  odpowiednio chronione.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opakowanie: 1L, 5l, 10l, 20l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wydajność:  10 -12m²/l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sposób nanoszenie: pędzel, wałek, natrysk,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mycie narzędzi                               Alkiposol
Rozcieńczanie                                Alkiposol
Odtłuszczanie                                Alkiposol

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------